პროექტის რეალიზაცია

კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტი "HUMRA" ტარდება პროგრამის "Investing in People", ევროკავშირის მხარდაჭერით.

 

პარტნიორები

მხარდამჭერები

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.

კონტაქტები

პროექტის საერთო კოორდინაცია
humra@moskau.goethe.org
ჰუმრას პარტნიორული ქსელი
network@humra.org
ამ ინტერნეტ-გვერდის საინფორმაციო შინაარსი წარმოადგენს მოსკოვში გოეთეს ინსტიტუტის გერმანული კულტურული ცენტრისა და მისი პარტნიორების პასუხისმგებლობის საგანს და შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის პოზიციას.